Tin Phúc Land

Bổ sung 3 KCN hơn 1300ha ở Long An vào quy hoạch

Bổ sung 3 KCN hơn 1300ha ở Long An vào quy hoạch

1601-2021

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.